Cine?

Asociația CENTRUL DE RESURSE ECONOMICE ŞI EDUCAŢIE PENTRU DEZVOLTARE (acronim CREED România)Misiune / Obiect de activitate
C.R.E.E.D. România are ca misiune dezvoltarea durabilă, pe plan social, economic şi cultural, cu accent pe educaţie în scopul stimulării responsabilităţii civice şi sociale, a cetăţeniei active, a toleranţei şi a dialogului intercultural sau interetnic, a antreprenoriatului şi implicării active în vederea dezvoltării comunităţilor locale şi a societăţii în întregul ei.
Valorile promovate de CREED sunt reprezentate de:

  • voluntariat,
  • neafilierea politică,
  • transparență,
  • calitate,
  • performanță și flexibilitate.


Oferta educaţională şi de carieră pentru tineri
C.R.E.E.D. România derulează activităţi de educaţie formală, reprezentată de cursuri, seminarii, workshop-uri, conferinţe, stagii de pregătire, servicii de tutoriat, servicii de mentorat, precum şi activităţi de educaţie non-formală, prin intermediul schimburilor de tineret, al activităţilor de tineret sau al programelor de voluntariat:

  • Stagii de practică pentru elevi, studenți și masteranzi;
  • Stagii de voluntariat în străinătate în cadrul organizațiilor partenere;
  • Cursuri în diverse domenii (scriere de proiecte, managementul proiectelor, educație non-formală, formare de formatori în domeniul educației tinerilor și a copiilor);
  • Participare la proiecte internaționale pe tematici diverse (sport, educație interculturală, drepturile copilului, educație inclusivă);
  • Cursuri de formare, seminarii, ateliere de educație non-formală adresate tuturor celor interesați de aspecte ale dezvoltării profesionale și personale (inclusiv cursuri de limbi străine - engleză, turcă etc.);

 

“Implicarea este cheia implementării schimbării și a creșterii devotamentului” Stephen Covey

Parteneri