Drepturi si obligatii ale cetatenilor europeni

Tratatul de constituire a Comunităţii Europene este documentul care stă la baza formării UE, acesta conținând drepturile și obligațiile statelor membre și ale cetățenilor acestora.

Drepturile fundamentale promovate de UE se referă la :

-          Demnitate

-          Libertate

-          Egalitate

-          Solidaritate

-          Cetăţenie

-          Justiţie

-          Protecţia datelor cu caracter personal, bioetică şi dreptul la o bună administrare

-          Educație

-          Proprietate

-          Non-discriminare

Mai multe informații despre aceste drepturi puteți găsi în Carta drepturilor fundamentale http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/ro/oj/2007/c_303/c_30320071214ro00010016.pdf.

 

Drepturile speciale oferite de cetățenia europeană

-          dreptul la libera circulaţie în celelalte state membre ale Uniunii

Cetățenii unei țări membre UE au dreptul să călătorească / să se stabilească liber pe teritoriul oricărui alt stat membru UE pe o perioadă de maxim 3 luni. Aceștia trebuie doar să prezinte pașaportul sau cartea de identitate, nefiind necesare alte formalități. Persoanele care doresc să rămână într-un alt stat membru pentru o perioadă mai mare de 3 luni au nevoie de un permis de reședință.

-          dreptul la vot şi dreptul de a candida la alegerile pentru Parlamentul European şi la alegerile locale în statul de rezidenţă

Cetățenii europeni au dreptul să voteze și să candideze atât la alegerile din statul de rezidență cât și la nivel european, la alegerile pentru Parlamentul European. Fiecare stat membru are datoria de a oferi cetățenilor posibilitatea să candideze / să participe la alegerile pentru Parlamentul European. Aceste alegeri trebuie să respecte anumite principii democratice de bază, precum vârsta minimă de votare de 18 ani, egalitatea între sexe, votul secret, mandatul de cinci ani reînnoibil ș.a.m.d.

-          dreptul de a beneficia, pe teritoriul unui stat terţ, de protecţie consulară din partea autorităţilor diplomatice ale unui alt stat membru, în cazul în care statul din care provine nu are reprezentanţă diplomatică sau consulară în statul terţ respectiv

În cazul în care guvernul țării de care aparțin nu are o misiune într-o țară terță pe care o vizitează, cetățenii UE pot apela la consulatul sau ambasada oricărui stat membru UE în cazul unor cazuri speciale precum: deces, boală sau accident, arest sau detenție, ajutorarea victimelor delictelor grave ș.a.m.d.

 Ambasada are obligația să trateze cetățeanul european ca și cum ar fi cetățean al statului pe care îl reprezintă.

-          dreptul de petiţie în faţa Parlamentului European şi dreptul de a apela la Mediatorul european (European Ombudsman)

Cetăţenii şi rezidenţii UE pot contacta instituțiile europene cu o cerere sau plângere prin intermediul trimiterii unei petiții la Parlamentul European. Aceasta trebuie să se refere la un subiect din sfera de activitate a Comunităţii Europene şi să-l privească în mod direct pe autorul ei.

Cetăţenii europeni au dreptul de a scrie instituţiilor europene în oricare din cele 23 de limbi oficiale ale UE şi de a li se răspunde în aceaşi limbă.

 

Obligațiile și responsabilitățile cetățenilor europeni

  • participarea cetățenilor la viața comunității
  • respectarea legii, exercitarea libertății, dezvoltarea iniţiativelor, organizarea relațiilor cu alții în cadrul definit de lege
  • respectarea drepturilor celorlalți
  • educația pentru o cetățenie democratică, urmărind promovarea unei culturi a democrației și drepturilor omului. Aceasta include un set de practici și activități al cărui scop este de a pregăti cât mai bine tinerii și adulții pentru a participa activ la viața democratică prin asumarea și exercitarea drepturilor și responsabilităților lor în societate.

Sursa : http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?den=alegeri_eu_09

http://www.tecit.ecit.pl/ro/OBYWATELSTWO_ro/5.html

“Implicarea este cheia implementării schimbării și a creșterii devotamentului” Stephen Covey

Parteneri